เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ

 

 คลังความรู้
 


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

199 คน

 เมื่อวาน

1664 คน

 เดือนนี้

39384 คน

 ทั้งหมด

9183222 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        
 

 บัญชีรายชื่อผู้เลือกตำแหน่งบรรจุการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร และการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตรประเภท นนร. ที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอก ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2563     (update 2-2-63)
รายชื่อผู้เลือกตำแหน่งบรรจุการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563    
รายชื่อผู้เลือกตำแหน่งบรรจุการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตรประเภท นนร. ที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอก ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2563   
การอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563    (update 10-6-63)
  - พิกัดสถานที่รับรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรมฯ (หอประชุม ศร.)  
  - วิทยุราชการทหาร ยศ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0461/406 ลง 5 มิ.ย. 63 เรื่องการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563 
- แบบฟอร์มใบรายงานตัว  
- บัญชีจัดสรรที่นั่งการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร  ประจำปีงบประมาณ 2563  รุ่นที่ 47
- รุ่นที่ 47 (ชุดที่ 1)   
- รุ่นที่ 47 (ชุดที่ 2)   
ระบบรับรายงานตัวและอบรมนายทหารประทวน
เลื่อนฐานะฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประจำปีงบประมาณ 2563
- รุ่นที่ 47 (ชุดที่ 2A)   QR-code 
- รุ่นที่ 47 (ชุดที่ 2B)   QR-code 


 กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก  (Recruitment and Personnel Development Division)

41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037, 0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com