เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

25 คน

 เมื่อวาน

1947 คน

 เดือนนี้

65142 คน

 ทั้งหมด

7985649 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        
 

 แจ้งเพื่อทราบ ให้ผู้เข้ารับการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 46 (ชุดที่ 2) ซึ่งจะต้องเข้ารับการอบรมฯ ในวันที่ 1 ถึง 30 ส.ค. 62 ณ ศร. ให้นำเสื้อยืดคอปกสีขาว และสีเหลือง มาเพื่อใช้ในการอบรมฯ ด้วย
การอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562    (update 13-6-62)
  - พิกัดสถานที่รับรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรมฯ (หอประชุม ศร.)  
  - วิทยุราชการทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0461/329 ลง 12 มิ.ย. 62 เรื่องการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562 
- แบบฟอร์มใบรายงานตัว  
- บัญชีจัดสรรที่นั่งการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร  ประจำปีงบประมาณ 2562  รุ่นที่ 46
- รุ่นที่ 46 (ชุดที่ 1)   
- รุ่นที่ 46 (ชุดที่ 2)   
- แบบฟอร์มใบรับรองการเดินทาง     (ให้ผู้อบรมพิมพ์หลังหนังสือส่งตัวเพื่อสะดวกและรวดเร็วต่อการรับรายงานตัว) กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก  (Recruitment and Personnel Development Division)

41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037, 0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com