เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

26 คน

 เมื่อวาน

399 คน

 เดือนนี้

12914 คน

 ทั้งหมด

6975993 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        

 
     ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ขั้นตอนสุดท้าย)    (update 14-12-61) (กรุณาตรวจสอบหมายเลขประจำตัวสอบ และหมายเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง และกรุณาอ่านคำแนะนำตามประกาศให้เข้าใจ การประกาศนี้เป็นการประกาศโดยเรียงตามลำดับคะแนนสอบโดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสอบมากสุดไปน้อยสุด ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดในทุกกรณีให้ติดต่อด้วยตนเอง ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก  ได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 ธ.ค. 61 ในวันและเวลาราชการหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่มีข้อสงสัยตามประกาศนี้แต่ประการใด)
กองทัพภาคที่ 1 ตัวจริง ตัวอะไหล่ 
กองทัพภาคที่ 2 ตัวจริง ตัวอะไหล่ 
กองทัพภาคที่ 3 ตัวจริง ตัวอะไหล่ 
กองทัพภาคที่ 4 ตัวจริง ตัวอะไหล่ 
 หมายเหตุ : คำแนะนำการรายงานตัว และทำสัญญา     
                   แจ้งรายละเอียดหลักฐาน ทำสัญญา  ปี ๖๒        
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบขั้นตอนที่ 1 (ภาควิชาการ) การสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2562    (update 15-11-61) (กรุณาตรวจสอบหมายเลขประจำตัวสอบ และหมายเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง และกรุณาอ่านคำแนะนำตามประกาศให้เข้าใจ การประกาศนี้เป็นการประกาศโดยเรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวสอบจากหมายเลขน้อยไปหมายเลขมาก ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดในทุกกรณีให้ติดต่อด้วยตนเอง ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก  ได้ตั้งแต่วันที่ 19-23 พ.ย. 61 ในวันและเวลาราชการหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่มีข้อสงสัยตามประกาศนี้แต่ประการใด)
กองทัพภาคที่  1

กองทัพภาคที่  2
กองทัพภาคที่  3
กองทัพภาคที่  4
หมายเหตุ : คำแนะนำในการสอบขั้นตอนที่ 2    
           เพิ่มเติมคำแนะนำจากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ในวันที่ 27-28 พ.ย. 61 

           เพิ่มเติมเอกสารประกอบการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)   (update 9-11-61)
 ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2562   (รายละเอียด) (update 27-9-61)
 ระเบียบการรับสมัคร  (รายละเอียด)
  บัญชีตำแหน่งสอบ  (รายละเอียด
 สมัครออนไลน์ 

แจ้งเพื่อทราบ !! ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 61 ผ่านทางระบบออนไลน์  หากมีปัญหาสามารถติดต่อได้ที่กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึษาทหารบก
  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com