เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

312 คน

 เมื่อวาน

688 คน

 เดือนนี้

13508 คน

 ทั้งหมด

6125978 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        

 กรุณาตรวจสอบหมายเลขประจำตัวสอบ และหมายเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง และกรุณาอ่านคำแนะนำตามประกาศ และติดตามความทันสมัยก่อนการดำเนินการทุกขั้นตอนภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้การประกาศครั้งนี้เป็นการประกาศตามลำดับคะแนนโดยเรียงจากผู้ได้คะแนนสอบมากไปน้อย ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดในทุกกรณีให้ติดต่อด้วยตนเอง ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ตั้งแต่วันที่18 ถึง 22 ธ.ค. 60 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่มีข้อสงสัย ตามประกาศนี้แต่ประการใด 
 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2561 (ขั้นตอนสุดท้าย) (รายละเอียด) (update 15-12-60)
   - กองทัพภาคที่ 1 (รายละเอียด)
    - กองทัพภาคที่ 2 (รายละเอียด)
    - กองทัพภาคที่ 3 (รายละเอียด)
    - กองทัพภาคที่ 4 (รายละเอียด)
  หมายเหตุ : คำแนะนำการรายงานตัวและทำสัญญา (รายละเอียด)
  1. ใบสมัคร, สัญญาการเข้ารับราชการฯ, สัญญาค้ำประกัน, คำรับรองความยินยอมคู่สมรส (รายละเอียด)
2. ประวัติบุคคล  (รายละเอียด)
  3. ตัวอย่างการกรอกประวัติ  (รายละเอียด)
  4. ตัวอย่างการกรอกสัญญาการเข้ารับราชการฯ  (รายละเอียด)
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบขั้นตอนที่ 1 (ภาควิชาการ) การสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2561    (รายละเอียด) (update 16-11-60)
  - กองทัพภาคที่ 1 (รายละเอียด)
   - กองทัพภาคที่ 2 (รายละเอียด)
   - กองทัพภาคที่ 3 (รายละเอียด)
   - กองทัพภาคที่ 4 (รายละเอียด)
 หมายเหตุ : คำแนะนำการสอบในขั้นตอนที่ 2 (ภาคปฏิบัติ) (รายละเอียด)
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขั้นตอนที่ 1 (ภาควิชาการ) การสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2561    (รายละเอียด) (update 9-11-60)
  - ห้องสอบที่ 1 (รายละเอียด)
  - ห้องสอบที่ 2 (รายละเอียด)
  - ห้องสอบที่ 3 (รายละเอียด)
  - ห้องสอบที่ 4 (รายละเอียด)
  - ห้องสอบที่ 5 (รายละเอียด)
  - ห้องสอบที่ 6 (รายละเอียด)
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)   (รายละเอียด) (update 24-10-60)
 ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 256  (รายละเอียด) (update 29-9-60)
 ระเบียบการรับสมัคร  (รายละเอียด) 
  บัญชีตำแหน่งสอบ  (รายละเอียด) 
 สมัครออนไลน์ 
(สามารถเข้ามาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้หลังจากวันที่ 5 พ.ย. 60 เป็นต้นไป)
  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com