เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

157 คน

 เมื่อวาน

1009 คน

 เดือนนี้

17328 คน

 ทั้งหมด

5058549 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        

     การเตรียมเอกสาร/หลักฐานในการทำสัญญาบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี วันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 0800 เป็นต้นไป ณ ห้องมัทนะพาธา   อาคารสวนเจ้าเชตุ   หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีรายละเอียดดังนี้.-
1.  
(รายละเอียด)
2.  
(รายละเอียด)
3.  
(รายละเอียด)
4.  
(รายละเอียด)
5.  (รายละเอียด)
6.  
(รายละเอียด)
    ประกาศผลการสอบขั้นตอนสุดท้ายการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2560   (รายละเอียด) (update 13-1-60)
   กองทัพภาคที่ 1 (รายละเอียด) 
    กองทัพภาคที่ 2 (รายละเอียด) 
    กองทัพภาคที่ 3 (รายละเอียด) 
    กองทัพภาคที่ 4 (รายละเอียด)
    หมายเหตุ คำแนะนำการเลือกตำแหน่งบรรจุ (รายละเอียด)  
    ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่และวันทดสอบขั้นตอนที่ 2 (ภาคปฏิบัติ) การสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2560   (รายละเอียด) (update 13-12-59)
  ประกาศผลการสอบขั้นตอนที่ 1 (ภาควิชาการ) การสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2560   (รายละเอียด) (update 1-12-59)
  กองทัพภาคที่ 1 (รายละเอียด) 
   กองทัพภาคที่ 2 (รายละเอียด) 
   กองทัพภาคที่ 3 (รายละเอียด) 
   กองทัพภาคที่ 4 (รายละเอียด)
   หมายเหตุ คำแนะนำ (รายละเอียด)  แผนที่สถานที่ โรงพยาบาลพระมงกุุฎฯ (รายละเอียด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขั้นตอนที่ 1 (ภาควิชาการ) การสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2560   (รายละเอียด) (update 18-11-59)
 - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   (รายละเอียด) (update 18-11-59)
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2560   (รายละเอียด) (update 6-10-59)

ระเบียบการรับสมัคร  (รายละเอียด) 

 บัญชีตำแหน่งสอบ  (รายละเอียด) 
 สมัครออนไลน์ (สามารถเข้ามาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้หลักจากวันที่ 10 พ.ย. 59 เป็นต้นไป)
  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com