เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

30 คน

 เมื่อวาน

3391 คน

 เดือนนี้

68208 คน

 ทั้งหมด

7078579 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        

แจ้งเตือน  ขณะนี้ได้มีบุคคลที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ทำการแอบอ้าง เรียกร้อง และหรือเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการสอบหรือการคัดสรรบุคลากร ซึ่งไม่เป็นไปตามความจริง และมีการส่งข้อความหรือการกระทำอันเป็นเท็จต่อสาธารณะ และบุคคล รวมทั้งกระทำการแอบอ้างเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้เข้ารับการสอบหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการสอบ  ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และฉ้อฉล อันส่งผลต่อความเชื่อถือ ต่อการปฏิบัติงานของกรมยุทธศึกษาทหารบก และเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญา และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์  ซึ่งขณะนี้กรมยุทธศึกษาทหารบก กำลังตรวจสอบ และติดตามผู้กระทำความผิดดังกล่าวอย่างเข้มงวด และจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด หากมีผู้ใดประสบพบเหตุดังกล่าว หรือมีผู้แอบอ้างติดต่อในกรณีดังกล่าวกรุณาแจ้งให้กรมยุทธศึกษาทหารบกทราบ
    ประกาศขอเรียกบุคคลสำรอง รายงานตัวทำสัญญาเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5       (update 20-6-62)      
ประกาศขอเรียกบุคคลสำรอง รายงานตัวทำสัญญาเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4       (update 19-6-62)      
ประกาศขอเรียกบุคคลสำรอง รายงานตัวทำสัญญาเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3       (update 14-6-62)     
ประกาศขอเรียกบุคคลสำรอง รายงานตัวทำสัญญาเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4       (update 10-6-62)     
ประกาศขอเรียกบุคคลสำรอง รายงานตัวทำสัญญาเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3       (update 30-5-62)     
ประกาศขอเรียกบุคคลสำรอง รายงานตัวทำสัญญาเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2       (update 16-5-62)    
   1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (บุคคลพลเรือน)         
   หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ทหารกองประจำการ)        
    หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารราบ (เหล่า ร.)         
ประกาศขอเรียกบุคคสำรอง รายงานตัวทำสัญญาเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1       (update 19-4-62)   
   1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (บุคคลพลเรือน)         
   หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ทหารกองประจำการ)       
    หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารราบ (เหล่า ร.)        
ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562       (update 4-4-62)  (กรุณาตรวจสอบหมายเลขประจำตัวสอบ และหมายเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง และกรุณาอ่านคำแนะนำตามประกาศให้เข้าใจ การประกาศนี้เป็นการประกาศบุคคลตัวจริง (โดยเรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวสอบจากหมายเลขน้อยไปหมายเลขมากในบุคคลตัวจริง) และบุคคลสำรอง (โดยจะเรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้ในบุคคลสำรอง) ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดในทุกกรณีให้ติดต่อด้วยตนเอง ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก  ได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 เม.ย. 62 ในวันและเวลาราชการหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่มีข้อสงสัยตามประกาศนี้แต่ประการใด)  
   1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (บุคคลพลเรือน)  ตัวจริง       ตัวสำรอง 
   หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ทหารกองประจำการ)   ตัวจริง       ตัวสำรอง 
    หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารราบ (เหล่า ร.)   ตัวจริง       ตัวสำรอง 
หมายเหตุ : คำชี้แจงการปฏิบัติในขั้นต่อไป   
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562       (update 22-2-62)  (กรุณาตรวจสอบหมายเลขประจำตัวสอบ และหมายเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง และกรุณาอ่านคำแนะนำตามประกาศให้เข้าใจ การประกาศนี้เป็นการประกาศโดยเรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวสอบจากหมายเลขน้อยไปหมายเลขมาก ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดในทุกกรณีให้ติดต่อด้วยตนเอง ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก  ได้ตั้งแต่วันที่ 22-28 ก.พ. 62 ในวันและเวลาราชการหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่มีข้อสงสัยตามประกาศนี้แต่ประการใด) 
  1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (บุคคลพลเรือน)  
   หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ทหารกองประจำการ) 
    หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารราบ (เหล่า ร.)  
หมายเหตุ : คำแนะนำในการสอบรอบที่สอง  กรุณาเดินทางมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาที่กำหนดหากมาช้าจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์จากกระบวนการสอบคัดเลือก  
  1. คำแนะนำแนบท้ายประกาศกรมยุทธฯ   
   2. ตารางกำหนดการปฏิบัติการทดสอบรอบที่สอง (ครั้งที่ 1) และ (ครั้งที่ 2)  
     3. คำแนะนำ (เพิ่มเติม ) ในการปฏิบัติการทดสอบรอบที่สอง (ครั้งที่ 2)
     3.1 เตรียมตัวเองให้พร้อม พักผ่อน รับประทานอาหาร และแต่งกายให้เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกาย
     3.2 
เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบฯ เพื่อการรายงานตัว และการเข้ารับการทดสอบในทุกสถานี

     3.3 ต้องมารายงานตัวให้ทันภายในเวลา 05.30 น. และจดจำลำดับของตนเองตามที่ประกาศ

     3.4 เมื่อรายงานตัวแล้ว คณะกรรมการจะนำเข้าสู่สถานีวิ่ง (โดยแบ่งเป็นชุดๆ ละ 60 คน) เพื่อเข้ารับการทดสอบฯ เมื่อวิ่งเสร็จจะอนุญาตให้แต่ละชุด พักผ่อนตามอิสระ เป็นเวลา 30 นาที แล้วจะเรียกรายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบในสถานี ดันพื้น ลุกนั่ง ดึงข้อ และว่ายน้ำ ตามลำดับ

     3.5 ห้ามใช้สารกระตุ้น โดยเด็ดขาด และขอความร่วมมืองดใช้น้ำมันนวดคลายกล้ามเนื้อทุกชนิด

     3.เตรียมกระเป๋าสะพาย หรือเป้ขนาดเล็ก ติดตัวสำหรับใส่ของใช้ส่วนตัว เช่น เอกสาร กระเป๋าสตางค์ กางเกงว่ายน้ำ และควรพกพาน้ำดื่ม (ขวดเล็ก) เพื่อการบริโภคระหว่างรอหรือหลังการทดสอบของแต่ละสถานี (สิ่งของมีค่าอื่นๆ ควรฝากไว้กับผู้ปกครองหรือผู้ติดตาม)

     3.7 งดการบันทึกภาพ และการใช้โทรศัพท์มือถือ ทุกขั้นตอน ขณะเข้ารับการทดสอบ

      4. สถานที่จอดรถผู้มาสอบรอบสอง 
5 ต้องมารายงานตัวสอบพละในเวลา 05.20 น. หากมาไม่ทันจะพิจารณาตัดสิทธิ์
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562       (update 10-12-61)    
ระเบียบการรับสมัคร       โดยให้ผู้สมัครเตรียมข้อมูลเป็นไฟล์สำหรับการดาวน์โหลดเพื่อสมัครสอบฯ ดังนี้
1รูปผู้สมัคร (สกุลไฟด์ .jpeg)  
2. ผลการเรียน (สกุลไฟด์ .pdf)  โดยมีข้อมูลทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

3. เอกสารทางทหาร สด.9, สด.8, สด.43, สด.3 (สกุลไฟด์ .pdf) โดยมีข้อมูลทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

<< Click สมัครออนไลน์ >>


 กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com