เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

298 คน

 เมื่อวาน

688 คน

 เดือนนี้

13494 คน

 ทั้งหมด

6125964 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        

แจ้งเตือน  ขณะนี้ได้มีบุคคลที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ทำการแอบอ้าง เรียกร้อง และหรือเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการสอบหรือการคัดสรรบุคลากร ซึ่งไม่เป็นไปตามความจริง และมีการส่งข้อความหรือการกระทำอันเป็นเท็จต่อสาธารณะ และบุคคล รวมทั้งกระทำการแอบอ้างเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้เข้ารับการสอบหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการสอบ  ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และฉ้อฉล อันส่งผลต่อความเชื่อถือ ต่อการปฏิบัติงานของกรมยุทธศึกษาทหารบก และเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญา และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์  ซึ่งขณะนี้กรมยุทธศึกษาทหารบก กำลังตรวจสอบ และติดตามผู้กระทำความผิดดังกล่าวอย่างเด็ดเข้มงวด และจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด หากมีผู้ใดประสบพบเหตุดังกล่าว หรือมีผู้แอบอ้างติดต่อในกรณีดังกล่าวกรุณาแจ้งให้กรมยุทธศึกษาทหารบกทราบ
  กรุณาตรวจสอบหมายเลขประจำตัวสอบให้ตรงกับหมายเลขประจำตัวประชาชน โดยยึดถือหมายเลขประจำตัวสอบเป็นหลัก  และกรุณาตรวจสอบให้ตรงตามหลักสูตรที่ท่านสมัคร พร้อมปฎิบัติตามคำแนะนำในประกาศ และรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ   ทั้งนี้การประกาศครั้งนี้เป็นการประกาศบุคคลตัวจริงตามลำดับหมายเลขประจำตัวสอบ โดยเรียงจากผู้ที่มีหมายเลขประจำตัวสอบน้อยไปมาก สำหรับบุคคลตัวสำรองเป็นการประกาศตามคะแนนสอบ โดยเรียงลำดับตามคะแนนจากมากไปน้อย ตามลำดับ หากมีข้อสงสัยประการใดในทุกกรณีให้ติดต่อสอบถาม ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 61 ถึง 11 เม.ย. 61 (ยกเว้นวันที่ 6 เม.ย. 61) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง  16.30 นหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่มีข้อสงสัย ตามประกาศนี้แต่ประการใด  ***ให้ติดตามข้อมูลที่ทันสมัยก่อนการดำเนินการทุกขั้นตอนภายใน 24 ชั่วโมง***
  ประกาศ ยศ.ทบ. ขอเรียกบุคคลสำรอง ครั้งที่ 3 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2561 click   (update 31-5-61)
  ประกาศ ยศ.ทบ. ขอเรียกบุคคลสำรอง ครั้งที่ 2 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2561       (update 16-5-61)    
 ประกาศ ยศ.ทบ. ขอเรียกบุคคลสำรอง ครั้งที่ 1 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2561    (update 7-5-61)    
1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (บุคคลพลเรือน)
            บุคคลสำรอง ครั้งที่ 1
    คำแนะนำขั้นตอนต่อไป     
2หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร (ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพราน
    บุคคลสำรอง ครั้งที่ 1     คำแนะนำขั้นตอนต่อไป     
3. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบ (ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร (ประจำการ) , อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก
   บุคคลสำรอง ครั้งที่ 1     คำแนะนำขั้นตอนต่อไป     
ประกาศผลการสอบผู้ผ่านรอบสุดท้ายการการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2561       (update 5-4-61)    
1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (บุคคลพลเรือน)
            ตัวจริง
    ตัวสำรอง      คำแนะนำขั้นตอนต่อไป     
2หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร (ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพราน
   ตัวจริง     ตัวสำรอง      คำแนะนำขั้นตอนต่อไป     
3. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบ (ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร (ประจำการ) , อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก
   ตัวจริง     ตัวสำรอง      คำแนะนำขั้นตอนต่อไป     
หมายเหตุ  
1. คำชี้แจงการประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย
   
2. ข้อปฏิบัติสำหรับ นักเรียนนายสิบในการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา   
3. หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา      
ประกาศผลการสอบผู้ผ่านภาควิชาการการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2561       (update 28-2-61)    
1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (บุคคลพลเรือน)

2หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ทหารกองประจำการ, พลอาสมัคร (ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพราน
3. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบ (ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร (ประจำการ) , อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก   
หมายเหตุ  รายละเอียดการปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป  
ประกาศขอแก้ไขวันประกาศผลการสอบภาควิชาการการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2561       (update 22-1-61)    
 ช่องติดต่อทางไลน์
 
ขอให้ติดตามกำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อความเหมาะสมจึงขอให้ผู้สมัครสอบได้กรุณาติดตามโดยยึดถือกำหนดการในบัตรประจำตัวสอบ หากสงสัยสามารถติดต่อได้ที่กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2561       (update 13-12-60)    
ระเบียบการรับสมัคร       โดยให้ผู้สมัครเตรียมข้อมูลเป็นไฟล์สำหรับการดาวน์โหลดเพื่อสมัครสอบฯ ดังนี้
1รูปผู้สมัคร (สกุลไฟด์ .jpeg)  
2. ผลการเรียน (สกุลไฟด์ .pdf)  โดยมีข้อมูลทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

3. เอกสารทางทหาร สด.9, สด.8, สด.43, สด.3 (สกุลไฟด์ .pdf) โดยมีข้อมูลทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

<< Click สมัครออนไลน์ >>

 
 กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com