เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

11439 คน

 เมื่อวาน

5650 คน

 เดือนนี้

117779 คน

 ทั้งหมด

5294466 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        

 การเรียกบุคคลสำรอง รายงานตัวทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ต้องได้รับการแจ้งจากกรมยุทธศึกษาทหารบกเท่านั้น อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างในกรณีใดๆ ก็ตาม
       กรมยุทธศึกษาทหารบกขอเรียกบุคคลสำรองรายงานตัวทำสัญญาเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 2/60  (ครั้งที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2560  (update 16-11-60)   
       หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (บุคคลพลเรือน)    
      หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ทหารกองประจำการฯ)    
กรมยุทธศึกษาทหารบกขอเรียกบุคคลสำรองรายงานตัวทำสัญญาเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 2/60  (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560  (update 7-11-60)   
      หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (บุคคลพลเรือน)    
     หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ทหารกองประจำการฯ)    
 กรมยุทธศึกษาทหารบกขอเรียกบุคคลสำรองรายงานตัวทำสัญญาเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 2/60  (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560  (update 19-10-60)   
     หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (บุคคลพลเรือน)    
     หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ทหารกองประจำการฯ)    
กรมยุทธศึกษาทหารบกขอเรียกบุคคลสำรองรายงานตัวทำสัญญาเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 4) (update 26-5-60)
     หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ    
 กรมยุทธศึกษาทหารบกขอเรียกบุคคลสำรองรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 4) (update 19-5-60)
    หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (บุคคลพลเรือน)    
    หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ทหารกองประจำการฯ)    
    หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ    
 กรมยุทธศึกษาทหารบกขอเรียกบุคคลสำรองรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3) (update 16-5-60)
   หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (บุคคลพลเรือน)    
   หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ทหารกองประจำการฯ)    
   หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ    
กรมยุทธศึกษาทหารบกขอเรียกบุคคลสำรองรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) (update 8-5-60)
   หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (บุคคลพลเรือน)   
    - หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ทหารกองประจำการฯ)        
กรมยุทธศึกษาทหารบกขอเรียกบุคคลสำรองรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) (update 28-4-60)
  - หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก    
  หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ   
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2560   (update 6-4-60)
  หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (บุคคลพลเรือน)       (ตัวจริง)         (สำรอง)               คำแนะนำ  
   - หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ทหารกองประจำการ พลอาสาสมัคร (ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพราน)   (ตัวจริง)         (สำรอง)          คำแนะนำ  
   - หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ      (ตัวจริง)         (สำรอง)               คำแนะนำ  
 หมายเหตุ : คำชี้แจง  
     : ร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิศึกษา  
 การแนะนำท่าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก   (update 9-3-60)
  - การสอบสัมภาษณ์ 
 - ในวันทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การจอดรถของผู้ปกครอง กรุณานำไปจอดด้านหลังกรมยุทธศึกษาทหารบก (ฝั่งโรงเรียนเสนาธิการทหารบก) ทางเข้าด้านถนนพระราม 5 ตามแผนที่ 
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2560   (update 3-3-60)
  หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (บุคคลพลเรือน) 
  - หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ทหารกองประจำการ พลอาสาสมัคร (ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพราน) 
  - หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ 
หมายเหตุ : คำแนะนำรอบสอง 
      :  ซอง 
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2560   (update 29-12-59)
ระเบียบการรับสมัคร   โดยเตรียมข้อมูลเป็นไฟล์ ดังนี้
  1รูปผู้สมัคร (สกุลไฟด์ .jpeg)  
   2. ผลการเรียน (สกุลไฟด์ .pdf)  โดยมีข้อมูลทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

  3. เอกสารทางทหาร สด.9, สด.8, สด.43, สด.3 (สกุลไฟด์ .pdf) โดยมีข้อมูลทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

- สมัครสอบผ่านธนาคารกรุงไทย    
  - สมัครสอบผ่านธนาคารทหารไทย  
หมายเหตุ : เรียนผูู้สมัครทุกท่านทราบ ทุกท่านสามารถเข้ามาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ พร้อมใบสมัครได้ภายวันที่ 15 ก.พ. 60 เวลา 15.00 น.  เป็นต้นไป
 
 กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com