เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ

 

 คลังความรู้
 


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

488 คน

 เมื่อวาน

2489 คน

 เดือนนี้

489 คน

 ทั้งหมด

9611086 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        
แจ้งเตือน  ขณะนี้ได้มีบุคคลที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ทำการแอบอ้าง เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการสอบหรือการคัดสรรบุคลากร ซึ่งไม่เป็นไปตามความจริง และมีข้อความอันเป็นเท็จต่อสาธารณะ อีกทั้งการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และฉ้อฉล ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อถือ ต่อการปฏิบัติงานของกรมยุทธศึกษาทหารบก และเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ทั้งทางแพ่งและอาญา ซึ่งขณะนี้กรมยุทธศึกษาทหารบก กำลังตรวจสอบ และติดตามผู้กระทำความผิดดังกล่าว และจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด
 
 
  ประกาศกองทัพบก เรื่องประกาศผู้สอบผ่านการสอบรอบที่สอง (ขั้นตอนสุดท้าย) การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564  
    1. สายงานสัสดี
     2 สายงานการเงิน
     3. สายงานการสารวัตรทหาร
     4. สายงานทั่วไป 
  หมายเหตุ :  คำแนะนำการเลือกตำแหน่งบรรจุ  
คำแนะนำการปฏิบัติและจัดเตรียมเอกสาร (เพิ่มเติม) จาก สบ.ทบ
 
 ประกาศกองทัพบก เรื่องประกาศผลการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564  
  1. สายงานสัสดี
    2 สายงานการเงิน
    3. สายงานการสารวัตรทหาร
    4. สายงานทั่วไป 
 หมายเหตุ :  คำแนะนำการสอบขั้นตอนที่ 2 (ภาคปฎิบัติ)  
 ให้ผู้เข้าสอบรอบสองนำยานพาหนะเข้ามาในพื้นที่ ยศ.ทบ. ได้โดยให้จอดในบริเวณที่อนุญาตให้จอด/ห้ามนำไปจอดพื้นที่ รร.สธ.ทบ. ตั้งแต่บริเวณโรงรถ ยศ.ทบ. เป็นต้นไป และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ จนท. จัดการจราจรอย่างเคร่งครัด
  แผนที่สถานที่สอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564       
 ประกาศกองทัพบก เรื่องเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) (update 21 พ.ค. 64) 
ประกาศกองทัพบก เรื่องเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) (update 13 พ.ค. 64) 
ประกาศกองทัพบก เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564  
  1. สายงานสัสดี
  2 สายงานการเงิน
  3. สายงานการสารวัตรทหาร
  4. สายงานทั่วไป 
ประกาศกองทัพบก เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564  
   - ผนวก ก บัญชีตำแหน่งเปิดสอบคัดเลือกฯ  
    - ผนวก ข ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ  
   - ผนวก ค หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา  
    - ผนวก ง ขอบเขตวิชาการสอบคัดเลือกฯ  
    - ผนวก จ บัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
   - ผนวก ฉ ซองบรรจุเอกสารสอบ  
หมายเหตุ :          คลิกโปรแกรมเพื่อตรวจสอบคุณวุฒิ กพ     ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบคุณวุฒิจาก กพ.    
 หากมีปัญหาเรื่องคุณวุฒิ กรุณาติดต่อกองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก เบอร์ติดต่อ 02-297-7568, 97568
สมัครสอบออนไลน์


 กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก  (Recruitment and Personnel Development Division)

41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037, 0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : kassan2559@gmail.com