เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ

 

 คลังความรู้
 


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

762 คน

 เมื่อวาน

4121 คน

 เดือนนี้

89337 คน

 ทั้งหมด

8691677 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        
แจ้งเตือน  ขณะนี้ได้มีบุคคลที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ทำการแอบอ้าง เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการสอบหรือการคัดสรรบุคลากร ซึ่งไม่เป็นไปตามความจริง และมีข้อความอันเป็นเท็จต่อสาธารณะ อีกทั้งการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และฉ้อฉล ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อถือ ต่อการปฏิบัติงานของกรมยุทธศึกษาทหารบก และเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ทั้งทางแพ่งและอาญา ซึ่งขณะนี้กรมยุทธศึกษาทหารบก กำลังตรวจสอบ และติดตามผู้กระทำความผิดดังกล่าว และจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด
   ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก  ประกาศผู้สอบผ่านการสอบรอบที่สอง (ขั้นตอนสุดท้าย) การสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563   (update 24-6-63)
- สายงานสัสดี  
- สายงานการเงิน (ชาย)  
- สายงานการเงิน (หญิง)  
- สายงานการสารวัตรทหาร  
- สายงานทั่วไป  
หมายเหตุ  คำแนะนำการเลือกตำแหน่งบรรจุ 
 
    ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก  ประกาศผลการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563   (update 11-6-63)
- สายงานสัสดี  
- สายงานการเงิน (ชาย)  
- สายงานการเงิน (หญิง)  
- สายงานการสารวัตรทหาร  
- สายงานทั่วไป  
หมายเหตุ  คำแนะนำการสอบขั้นที่ 2 
 หลักฐานประกอบในวันที่ 15 มิ.ย. 63 
    ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก  ประกาศรายชื่อผู้ตัดสิทธิ์ และเพิ่มตำแหน่งผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (สายงานทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2563   (update 2-6-63)
    ประกาศกองทัพบก  เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 4)  (update 2-6-63)
     ประกาศกองทัพบก  เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)  (update 13-5-63)
    ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร และการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตรประเภทนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอกกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2563   (update 30-4-63)
  - สายงานสัสดี  
   - สายงานการเงิน  
   - สายงานการสารวัตรทหาร  
   - สายงานทั่วไป  
    ประกาศกองทัพบก  เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)  (update 23-4-63)
   ประกาศกองทัพบก  เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) 
ประกาศกองทัพบก เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563  
   - ผนวก ก บัญชีตำแหน่งเปิดสอบคัดเลือกฯ  
    - ผนวก ข ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ  
   - ผนวก ค หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา  
    - ผนวก ง ขอบเขตวิชาการสอบคัดเลือกฯ  
    - ผนวก จ บัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
   - ผนวก ฉ ซองบรรจุเอกสารสอบ  
หมายเหตุ :          คลิกโปรแกรมเพื่อตรวจสอบคุณวุฒิ กพ     ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบคุณวุฒิจาก กพ.    
 หากมีปัญหาเรื่องคุณวุฒิ กรุณาติดต่อกองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก เบอร์ติดต่อ 02-297-7568, 97568
สมัครสอบออนไลน์
 กลุ่มสายงานทั่วไป  ไม่ต้องมาตรวจวสอบคุณวุฒิแล้ว และกลุ่มสายงานทั่วไปสามารถสมัครได้ออนไลน์ได้เลย


 กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก  (Recruitment and Personnel Development Division)

41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037, 0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com