เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

150 คน

 เมื่อวาน

2775 คน

 เดือนนี้

50112 คน

 ทั้งหมด

4906839 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        
 
  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ (เพิ่มเติม) การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560  
  - สายงานทั่วไป
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผุู้ที่จะต้องตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม (ภาควิชาการ) รับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560  
1. สายงานสัสดี 

2. สายงานการเงิน

3. สายงานการสารวัตรทหาร

4. สายงานทั่วไป

5. ผู้ที่หลักฐานไม่สมบูรณ์ต้องติดต่อพบเจ้าหน้าที่ 
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560  
ประกาศกองทัพบก เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560  
  - คำชี้แจงการตรวจหลักฐาน  
   - ผนวก ก บัญชีตำแหน่งเปิดสอบคัดเลือกฯ  
    - ผนวก ข ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ  
   - ผนวก ค หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา  
    - ผนวก ง ขอบเขตวิชาการสอบคัดเลือกฯ  
    - ผนวก จ บัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
   - ผนวก ฉ ซองบรรจุเอกสารสอบ  
 หมายเหตุ :       ตรวจสอบคุณวุฒิ กพ      วิธีการและตัวอย่างเอกสารที่แนบการสมัครในข้อที่ 7 (หลักฐานการตรวจสอบคุณวุฒิ สง.ก.พ. ว่าตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ :)  
 หากมีปัญหาเรื่องคุณวุฒิ กรุณาติดต่อกองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก เบอร์ติดต่อ 02-297-7568, 97568
รับสมัครออนไลน์ 
ยศ.ทบ. ขอขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร   ประจำปีงบประมาณ 2560   จากวันที่ "1 เม.ย. 60" เป็น "5 เม.ย. 60"
 
 กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com