เมนูหลัก

 
 

งานรับผิดชอบ

 
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 วันนี้

499 คน

 เมื่อวาน

2419 คน

 เดือนนี้

5386 คน

 ทั้งหมด

2218423 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

 
 
 ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        
 

   << ข่าวประชาสัมพันธ์กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร >>  


คำเตือน

ด้วยปรากฎว่าในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ได้มีผู้แอบอ้างว่ารู้จักกรรมการสอบคัดเลือกหรือนายทหารชั้นผู้ใหญ่ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกได้  โดยเรียกรับค่าตอบแทนต่างๆ จากผู้สมัคร หรือผู้ปกครอง ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฎว่า ผู้สมัครได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ แต่กลับต้องเสียเงินให้กับผู้แอบอ้างดังกล่าว กรมยุทธศึกษาทหารบก จึงขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบทุกท่านโปรดอย่าหลงเชื่อในคำแอบอ้างใดๆ หากปรากฎพบกรณีดังกล่าว หรือสงสัยขอได้กรุณาแจ้งให้ กรมยุทธศึกษาทหารบกทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป พบแบะแสการทุจริต และการเรียกหลอกหลวง  แจ้ง  0-2668-5994

   ด่วนที่สุด ยศ.ทบ. ให้ดำเนินการตรวจสอบบัตรประจำตัวสอบ,  ข้อมูลการสมัครสอบ, ข้อมูลการชำระเงิน ผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2558  ที่สมัครทางอินเทอร์เน็ต ดังนี้ (ดูรายละเอียด)
 ประกาศกองทัพบกเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558  (ดูรายละเอียด)  (update 13-2-57)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2558 (update 23/1/58) 
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบขั้นตอนที่ 1 (ภาควิชาการ) การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2558 (update 26/12/57) 
 กรมยุทธศึกษาทหารบก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2558
(ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557 - วันที่ 30 มกราคม 2558)
ช่องทางการสมัครด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (ให้ผู้สมัครเลือกช่องทางการรับสมัคร)
ให้คลิกระบบการรับสมัคร แล้วชำระเงินตามช่องทางการรับสมัคร
-  
ธนาคารทหารไทย              -  ธนาคารกรุงไทย
สำหรับผู้สมัครมีความประสงค์ด้วยตนเองให้ซื้อใบสมัครและยื่นหลักฐานการสมัคร
ได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(ในระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558) (update 9/12/57)
แผนผังการจัดห้องสอบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2558 (3/2/58)
บุคคลพลเรือน
ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบก,  บก.ทท. และ สป.แต่งกายกองทัพบก
บุคคลพลเรือนและทหารกองประจำการต่างเหล่าทัพ
 
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558    (update 1/12/57)
    ประกาศก รม ยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 2/57 (ครั้งที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2557 (update 22/11/57)
  ประกาศกรม ยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 2/57 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2557 (update 11/11/57)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2558 (update 27/10/57)
    ประกาศรายชื่อสอบผ่านการสอบรอบที่สอง (ขั้นสุดท้าย) การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557     (update 16-6-57)
    ประกาศรายชื่อสอบผ่านภาควิชาการ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557   (update 5-6-57)
    ประกาศกรม ยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 2/57 (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2557 (update 23/9/57)
    ข้อมูลประกอบการประชุมการจัดการอบรมผู้บังคับหน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 (update 27/5/57)
 แถลงหลักสูตร จ.ส.อ.(พ.) อายุ 55 ปี เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร   (update 2/7/56)  

 
  
 

 
 
 

>> กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร   กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  <<

>> โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109  E-mail : KASSAN_54@hotmail.com และ facebook : KASSAN2554@gmail.com <<