เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ

 

 คลังความรู้
 


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

850 คน

 เมื่อวาน

4121 คน

 เดือนนี้

89425 คน

 ทั้งหมด

8691765 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        

ระเบียบ/คำสั่ง

การรับสมัครและสอบคัดเลือก

การรับสมัครและสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ

  • ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยนักเรียนนายสิบทหารบก  พ.ศ.2547
- การรับบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบและสิทธิของนักเรียนนายสิบ
- การศึกษาของนักเรียนนายสิบ
- สิทธิเมื่อสำเร็จการศึกษา
- เบ็ดเตล็ด
- ความผิดปกติหรือความพิการซึ่งขัดต่อการเป็นนักเรียนนายสิบ
- รายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบ
- การพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนนายสิบ

การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร


 กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก  (Recruitment and Personnel Development Division)

41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037, 0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com