เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

118 คน

 เมื่อวาน

1419 คน

 เดือนนี้

64030 คน

 ทั้งหมด

8281612 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        
กรุณาตรวจสอบหมายเลขประจำตัวสอบ และหมายเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง และกรุณาอ่านคำแนะนำตามท้ายประกาศ (คำแนะนำการสอบรอบสอง) ให้เข้าใจ การประกาศครั้งนี้เป็นการประกาศตามลำดับคะแนนสอบของผู้ที่สอบผ่านโดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนมากไปน้อย หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากรกรมยุทธศึกษาทหารบก ภายในวันที่ 16 - 20 มี.ค. 63 ในเวลาราชการ โทร. ทบ. 89100, 89109 หรือ 02-241-4037
อนึ่งในบางกลุ่มตำแหน่งจำเป็นต้องคืนตำแหน่ง เนื่องจากผู้สมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวสอบได้ผลคะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 50 หรือไม่สามารถคัดสรรบุคคลอะไหล่ ได้ครบตามจำนวนหรือไม่มีบุคคลอะไหล่ หรือไม่มีคุณสมบัติครบทุกขั้นตอนของเกณฑ์ผ่านการทดสอบ (การตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผู้สมัครสอบ, การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การตรวจโรค) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารในตำแหน่งนั้น ทั้งนี้ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1152/60 เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพบก ลงวันที่ 1 กันยายน 2560 ใน ผนวก ก ข้อ 7.1, ข้อ 7.2
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบสุดท้าย)   (update 16-3-63)  
 - กลุ่มสอบที่ 1 
 - กลุ่มสอบที่ 2 
 - กลุ่มสอบที่ 3 
 - กลุ่มสอบที่ 4 
 - กลุ่มสอบที่ 5 
 - กลุ่มสอบที่ 6 
 - กลุ่มสอบที่ 7 
 - กลุ่มสอบที่ 8 
 - กลุ่มสอบที่ 9 
 หมายเหตุ  คำแนะนำท้ายประกาศฯ 
ประกาศผลผู้สอบผ่านภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563  (update 29-1-63)  
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 111 112 113 114 215 216 217 218 219 220
 221 222 323 324 325 326 327 328 329 430
 431 432 433 434 435 436 437 538 539 540
 641 642 643 644 645 746 847 948
 หมายเหตุ  คำแนะนำท้ายประกาศฯ 
 
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563  (update 22-11-62)   
ทบ.อนุมัติเปิดตำแหน่งสอบคัดเลือกฯ จำนวน 94 อัตรา  
- ระดับปริญญาตรี จำนวน 87 อัตรา 
    - ระดับปริญญาโท/เอก จำนวน 7 อัตรา  
กำหนดการสอบคัดเลือกฯ  
- สมัครออนไลน์ - 
แนวทางการตรวสอบคุณวุฒิการศึกษา กรณีคุณวุฒิไม่ตรงกับสาขา
หากมีปัญหาเรื่องคุณวุฒิแนะนำให้สอบถามข้อมูลจาก กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก โทร 0-2297-8106  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก  (Recruitment and Personnel Development Division)

41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037, 0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com