เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

2492 คน

 เมื่อวาน

3280 คน

 เดือนนี้

78468 คน

 ทั้งหมด

7625973 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        
กรุณาตรวจสอบหมายเลขประจำตัวสอบ และหมายเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง และกรุณาอ่านคำแนะนำตามท้ายประกาศ (คำแนะนำการสอบรอบสอง) ให้เข้าใจ การประกาศครั้งนี้เป็นการประกาศตามลำดับหมายเลขประจำตัวสอบของผู้ที่สอบผ่านโดยเรียงลำดับจากน้อยไปมากไม่ใช่ลำดับคะแนนสอบหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากรกรมยุทธศึกษาทหารบก ภายในวันที่ 1 - 5 ก.พ. 63 ในเวลาราชการ โทร. ทบ. 89100, 89109 หรือ 02-241-4037
 ประกาศผลผู้สอบผ่านภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563  (update 29-1-63)  
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 111 112 113 114 215 216 217 218 219 220
 221 222 323 324 325 326 327 328 329 430
 431 432 433 434 435 436 437 538 539 540
 641 642 643 644 645 746 847 948
 หมายเหตุ  คำแนะนำท้ายประกาศฯ 
 
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563  (update 22-11-62)   
ทบ.อนุมัติเปิดตำแหน่งสอบคัดเลือกฯ จำนวน 94 อัตรา  
- ระดับปริญญาตรี จำนวน 87 อัตรา 
    - ระดับปริญญาโท/เอก จำนวน 7 อัตรา  
กำหนดการสอบคัดเลือกฯ  
- สมัครออนไลน์ - 
แนวทางการตรวสอบคุณวุฒิการศึกษา กรณีคุณวุฒิไม่ตรงกับสาขา
หากมีปัญหาเรื่องคุณวุฒิแนะนำให้สอบถามข้อมูลจาก กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก โทร 0-2297-8106  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com