เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

12746 คน

 เมื่อวาน

6323 คน

 เดือนนี้

58412 คน

 ทั้งหมด

6270044 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        
  กรุณาตรวจสอบหมายเลขประจำตัวสอบ และหมายเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง และกรุณาอ่านคำแนะนำตามประกาศให้เข้าใจ การประกาศตามลำดับคะแนนโดยเรียงจากผู้ได้คะแนนสอบมากไปน้อย ทั้งนี้ในบางกลุ่มตำแหน่งจำเป็นต้องคืนตำแหน่งทั้งหมด หรือในบางกลุ่มไม่สามารถคัดสรรบุคคลอะไหล่ได้ครบตามจำนวนหรือไม่มีบุคคลอะไหล่ เนื่องจากผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถผ่านเกณฑ์การสอบร้อยละ 50 หรือไม่มีคุณสมบัติครบตามขั้นตอนต่างๆ ของเกณฑ์การสอบร้อยละ 50 หรือไม่มีคุณสมบัติครบตามขั้นตอนต่างๆ ของเกณฑ์ผ่านการทดสอบ หรือการตรวนสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ หรือการตรวจโรค เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารในตำแหน่งนั้น (ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1152/60 เรื่องเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก) หรือมีผู้ขาดสอบ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก ภายในวันที่ 16 และ 19 มี.ค. 61 ในเวลาราชการ โทร 0 - 2241 - 4037 โทร ทบ. 89108, 89100

     ประกาศผลผู้สอบขั้นตอนสุดท้ายสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561 (update 16-3-61)  
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
118 119 220 221 222 223 224 225 226 327 328 329 330 331 332 333 334
335 336 337 338 339 340 341 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451
452 453 454 455 456 457 558 559 560 561 562 563 664 665 666 667 668
669 670 671 772 873
 หมายเหตุ : ในวันที่ 19 มี.ค. 61 เลือกตำแหน่งบรรจุ ณ หอประชุมกิตติเสนา วิทยาลัยการทัพบก กรุณางดนำรถยนต์ส่วนตัวมา เนื่องจากมีการสอบรอบสองของ นนส.
    ประกาศผลผู้สอบผ่านภาควิชาการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561 (update 1-2-61)  
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
118 119 220 221 222 223 224 225 226 327 328 329 330 331 332 333 334
335 336 337 338 339 340 341 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451
452 453 454 455 456 457 558 559 560 561 562 563 664 665 666 667 668
669 670 671 772 873
 หมายเหตุ :  โปรดอ่านรายละเอียดดังนี้
1. กำหนดการขั้นตอนที่สอง  
 
        2. หลักฐานที่ต้องเตรียมให้กรมสารบรรณทหารบกตรวจสอบ 
   ประกาศหมายเลขประจำตัว และหมายเลขประชาชนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561 (update 20-12-60)  
 กลุ่มสอบที่ 1   
 กลุ่มสอบที่ 2   
  กลุ่มสอบที่ 3   
 กลุ่มสอบที่ 4    
 กลุ่มสอบที่ 5    
 กลุ่มสอบที่ 6    
 กลุ่มสอบที่ 7    
 กลุ่มสอบที่ 8    
หมายเหตุ :  ข้อปฎิบัติการแต่งกายในวันสอบภาควิชาการ   
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561 (update 16-11-60)  (รายละเอียด) 
ทบ.อนุมัติเปิดตำแหน่งสอบคัดเลือกฯ จำนวน 152 อัตรา 
- ระดับปริญญาตรี จำนวน 148 อัตรา 
ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา  
ระดับปริญญาโท/เอก จำนวน 3 อัตรา  
สมัครออนไลน์ - 
แนวทางการตรวสอบคุณวุฒิการศึกษา กรณีคุณวุฒิไม่ตรงกับสาขา
หากมีปัญหาเรื่องคุณวุฒิแนะนำให้สอบถามข้อมูลจาก กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก โทร 0-2297-7568  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com