เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

1109 คน

 เมื่อวาน

1460 คน

 เดือนนี้

101378 คน

 ทั้งหมด

4513641 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        

กรุณาตรวจสอบหมายเลขประจำตัวสอบ และหมายเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง การประกาศผลสอบเป็นการประกาศเรียงตามหมายเลขประจำตัวสอบ และกรุณาอ่านคำแนะนำการสอบรอบสองให้เข้าใจ หากผู้เข้าสอบทุกท่านมีข้อสงสัยในทุกกรณี กรุณาติดต่อกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก ภายในวันที่ 9 ก.พ. 60 (วันและเวลาราชการ)
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560  (คลิก) (update 1-2-60)
กลุ่ม 101กลุ่ม 102กลุ่ม 103กลุ่ม 104กลุ่ม 105กลุ่ม 106กลุ่ม 107กลุ่ม 108กลุ่ม 109กลุ่ม 110
กลุ่ม 111กลุ่ม 112กลุ่ม 113กลุ่ม 114กลุ่ม 115กลุ่ม 116กลุ่ม 117กลุ่ม 118กลุ่ม 119กลุ่ม 120
 กลุ่ม 121กลุ่ม 222กลุ่ม 223  กลุ่ม 224กลุ่ม 225 กลุ่ม 226 กลุ่ม 227 กลุ่ม 228กลุ่ม 229 กลุ่ม 230 
 กลุ่ม 231กลุ่ม 232 กลุ่ม 233 กลุ่ม 334 กลุ่ม 335 กลุ่ม 336 กลุ่ม 337 กลุ่ม 338กลุ่ม 339 กลุ่ม 340
 กลุ่ม 341 กลุ่ม 342 กลุ่ม 343 กลุ่ม 344กลุ่ม 345 กลุ่ม 346  กลุ่ม 347กลุ่ม 348กลุ่ม 449 กลุ่ม 450
 กลุ่ม 451กลุ่ม 452กลุ่ม 453  กลุ่ม 454กลุ่ม 455กลุ่ม 456  กลุ่ม 457กลุ่ม 458 กลุ่ม 459  กลุ่ม 460
กลุ่ม 461  กลุ่ม 462 กลุ่ม 463กลุ่ม 464กลุ่ม 465  กลุ่ม 466 กลุ่ม 467กลุ่ม 468  กลุ่ม 469กลุ่ม 470 
 กลุ่ม 471กลุ่ม 472 กลุ่ม 473กลุ่ม 474 กลุ่ม 475กลุ่ม 476 กลุ่ม 477 กลุ่ม 478กลุ่ม 479 กลุ่ม 480
กลุ่ม 581 กลุ่ม 582กลุ่ม 683 กลุ่ม 684กลุ่ม 685กลุ่ม 686 กลุ่ม 687 กลุ่ม 788  กลุ่ม 889กลุ่ม 890 
 หมายเหตุ : คำแนะนำการสอบรอบสอง (คลิก)
  : กลุ่ม 334 มีผู้ผ่านการทดสอบเพียง 2 นาย 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560  (คลิก) (update 9-12-59)
- รายชื่อผู้สมัครสอบ กลุ่มที่ 1  วิศวกรรมศาสตร์ (คลิก)
  - รายชื่อผู้สมัครสอบ กลุ่มที่ 2  วิทยาศาสตร์ ก (คลิก)
 - รายชื่อผู้สมัครสอบ กลุ่มที่ 3  วิทยาศาสตร์ ข (คลิก)
  - รายชื่อผู้สมัครสอบ กลุ่มที่ 4  ศิลปะศาสตร์ (คลิก)
   - รายชื่อผู้สมัครสอบ กลุ่มที่ 5  นิติศาสตร์ (คลิก)
   - รายชื่อผู้สมัครสอบ กลุ่มที่ 6  การเงินการบัญชี (คลิก)
  - รายชื่อผู้สมัครสอบ กลุ่มที่ 7  ศาสนศาสตร์ (คลิก)
 - รายชื่อผู้สมัครสอบ กลุ่มที่ 8  สถาปัตยกรรมศาสตร์ (คลิก)
หมายเหตุ : ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังนี้ (คลิก)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560    (update 11-11-59)
: หากมีปัญหาเรื่องคุณวุฒิแนะนำให้สอบถามข้อมูลจาก กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก โทร 0-2297-8105, 0-2297-7548 และ 0-2297-7568
 
  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com